بلوار ایمان

پروژه بلوار ایمان زیربنا : 846 متر مربع تعداد سقف : 6 سقف سیستم اجرایی : سقف های فوق سبک اینتل دک حداکثر دهانه بین ستون ها : 10/59 متر آدرس : …

ادامه مطلب

تالار

پروژه تالار زیربنا :  950 متر مربع تعداد سقف :  6 سقف سیستم اجرایی :  سقف های فوق سبک اینتل دک حداکثر دهانه بین ستون ها : 7 متر آدرس : اصفهان، …

ادامه مطلب

چهارباغ بالا

پروژه چهارباغ بالا زیربنا :  1000 متر مربع تعداد سقف :  5 سقف سیستم اجرایی :  سقف های فوق سبک اینتل دک حداکثر دهانه بین ستون ها : 9/5 متر آدرس : …

ادامه مطلب

سپاهانشهر

پروژه سپاهان شهر زیربنا :  620 متر مربع تعداد سقف :  4 سقف سیستم اجرایی :  سقف های فوق سبک اینتل دک حداکثر دهانه بین ستون ها : 10/5 متر آدرس : …

ادامه مطلب

باغ زیار

پروژه باغ زیار زیربنا :  1550 متر مربع تعداد سقف :  6 سقف سیستم اجرایی :  سقف های فوق سبک اینتل دک حداکثر دهانه بین ستون ها : 11متر آدرس : اصفهان، …

ادامه مطلب

ناژوان

پروژه ناژوان زیربنا :  1500 متر مربع تعداد سقف :  7 سقف سیستم اجرایی :  سقف های فوق سبک اینتل دک حداکثر دهانه بین ستون ها : 11 متر آدرس : اصفهان، …

ادامه مطلب
Translate »
طراحی سایت