حضور شرکت فنی مهندسی نوسا در سازمان طراحی استان اصفهان جهت معرفی محصول جدید اینتل دک

اینتل دک

سقف وافل مسطح با سطح مقطع I شکل :
این نوآوری با حفظ محاسن سقف وافل و برطرف کردن تمامی معایب آن در راستای پیشرفت صنعت ساختمان در سطح دنیا، شکل گرفته است.

• دارنده گواهی نامه ثبت اختراع • گواهی ثبت برند • مورد تأیید مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی به عنوان نوآوری و ابتکار در سطح دنیا • ثبت اختراع در سطح بین المللی و مورد تأیید WIPO •

Translate »
طراحی سایت