• سقف وافل مسطح با سطح مقطع I شکل :

  • دارنده گواهی نامه ثبت اختراع

  • گواهی ثبت برند

  • مورد تأیید مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی به عنوان نوآوری و ابتکار در سطح دنیا

  • ثبت اختراع در سطح بین المللی و مورد تأیید WIPO

Translate »
طراحی سایت