دیتیل سقف یوبوت مقطعی میباشد دارای دو لایه که از جنس بتن است. و در پایین و بالای سقف قرار دارند و همچنین دیتیل سقف یوبوت دارای حفره هایی که توسط قالب های مجوف ساز ایجاد شده اند، شبکه های میلگردی که در بالا و زیر قالب های یوبوت قرار گرفته اند و میلگردهای برشی که معمولا از جنس سنجاق هستند میباشد.

دیتیل سقف یوبوت:

ضخامت لایه های بتنی که در بالا و پایین دال مجوف قرار دارند و همچنین ارتفاع قالب های یوبوت در مرحله طراحی سازه ایجاد میشوند.ضخامت لایه های بتنی از ۵ سانتیمتر به بالا هستند و ارتفاع قالب های یوبوت از ۱۶ سانتیمتر به بالا میباشند. توجه شود کار شرکت گنبد فیروزه دیوارکشی نیست این شرکت در زمینه تولید قالب یوبوت فعالیت دارد. لذا این مقاله صرفا برای اطلاع رسانی اقدامات بعد از تهیه قالب یوبوت توسط شرکت گنبد فیروزه است.

چگونگی اجرای دیتایل سقف یوبوت:

قالب بندی هایی که در سقف یوبوت قرار دارند از جنس چوب ، پلی وود، فلز و یا کارتن پلاس هستند.برای این که بخواهیم دیتیل سقف یوبوت را اجرا کنیم باید طبق نقشه های اجرایی آرماتورها عمل کنیم. این کار به این صورت انجام میشود که در بین هر قالب سقف یک میلگرد قرار گیرد و فاصله ای باید بین شبکه های میلگردها قرار داده شود ۲۰ سانتیمتر است.

پس از این مرحله تمامی قالب های سقف باید بر اساس نقشه اجرایی که در فاصله های معینی قرار گیرند.بعد از انجام این مرحله شبکه ی آرماتور بالای دال بسته خواهد شد.
در دیتل سقف یوبوت بتن ریزی در دو مرحله وقتی که شبکه های آرماتور بسته شد انجام میشود. در مرحله اول لایه ای از بتن همراه با روان کننده به ضخامت ۵ تا ۱۰ سانتیمتر به مقداری که به پایه قالب ها برسد ریخته می شود. پس از انجام این کار تا سطح زیر قالب های سطح یوبوت را میپوشاند.

در دیتیل سقف یوبوت لایه دوم بتن ریزی باید زمانی انجام پذیرد که لایه دوم باعث جلوگیری از گیرایی لایه اول نشود. این لایه از بتن تا ضخامتی که مهندس ناظر صلاح بداند ریخته خواهد شد.
در مرحله اخر دیتیل سقف یوبوت قالب های زیر دال برداشته خواهد شد و به طبقه دیگری انتقال داده میشوند. این مرحله در دیتیل سقف یوبوت پس از گیرش بتن قابل اجراست.
زمانی که قالب ها را در دیتیل سقف یوبوت برداریم بهتر است که تعدادی جک و یا چهارپایه زیر سقف قرار گیرند تا از آسیب هایی همچون ترک خوردگی و خیز ناگهانی جلوگیری کند.

مزایای دیتیل سقف یوبوت:

• این سقف اجرای دهانه و کنسول های بزرگ را ممکن میسازد.
• زمانی که از دیتیل سقف یوبوت استفاده میکنیم دیگر نیازی به اجرای دال تخت و تیر ها نخواهد بود.
• برای ساختمان هایی مورد استفاده قرار میگیرد که سقف هایی به شکل ها و بازشو های نا مرتب داشته باشند.
•  باعث کاهش یافتن تعداد، ابعاد و تنوع خواهد شد.
•  در زمان کم و همچنین سرعت بالاتر انجام میشود.

Share