گام به گام اجرای ساختمان

مرحله اول: پلان ساختمان با مشخصات زمین محل اجرا کنترل، و درصورتیکه اشکالی از نظر ابعاد، وضعیت قرار گرفتن ساختمان و دسترسی لازم به ورودی وجود نداشت میتوان عملیات اجرائی را شروع نمود .

تبصره: در این مرحله استعلام از شهرداری منطقه درخصوص تعیین بر و کف ساختمان ضروری میباشد.

مرحله دوم: در این مرحله اگر عمق خاکبرداری زیاد نباشد، می توان با روش های معمول، به اجرای سازه نگهبان پرداخت و در غیراینصورت نقشه سازه نگهبان توسط مهندس محاسب طراحی می گردد.(جهت اجرا می توانید از فایل روش های اجرای سازه نگهبان موجود درسایت استفاده نمایید.)

لینک فایل روش اجرای سازه خرپایی آورده شود

تبصره: قبل از خاکبرداری محل چنانچه انشعابات آب و برق و گاز در ساختمان وجود دارد با مراجعه به ارگانهای مربوطه جهت جمع آوری آن اقدام نمایید.

حالا نقشه های مربوط به فونداسیون را مطالعه نموده و با توجه به عمق فونداسیون و کدهای درج شده در نقشه های معماری نسبت به خاکبرداری زمین اقدام نمایید.

معمولا کد روی فونداسیون را با عدد منفی نمایش می دهند که منظور پایین تر ازتراز صفر می باشد. بطور مثال چنانچه روی فوندا سیون عدد (60-) را نمایش دهد یعنی روی فونداسیون نسبت به صفر 60 سانتیمتر پایین تر می باشد.

ذکر این نکته که خاکبرداری در حد 20 سانتیمتر بیشتر از نقشه های سازه جهت ضریب اطمینان(ارتفاع لازم برای لوله های تاسیسات) ضروری است.

تا رقوم کف فونداسیون چنانچه کیفیت خاک مطلوب بود می توان به مرحله ی بعدی اجرا رفت، درغیر این صورت باید به خاکبرداری ادامه داد و به بستر محکم رسید. از آزمایشگاه جهت گمانه زنی و تعیین ضرایب خاک می توان کمک گرفت و در صورتیکه کیفیت خاک با ضرایب مندرج در نقشه ها مطابقت نداشت حتما باید نسبت به تقویت خاک و یا تغییر نقشه های فونداسیون اقدام نمود(ارجاع به مهندس محاسب سازه)

مر حله سوم: در این مرحله پس از برداشت خاک محل، نوبت به پیاده سازی نقشه فونداسیون می رسد(لینک فایل نقشه خوانی در زیرآمده است)، که چنانچه زمین دارای ابعاد منظم نباشد پیشنهاد میشود حتما جهت پیاده سازی از یک نقشه بردار با تجربه کمک بگیرید تا آکس بندی ستون هارا در محل پیاده نماید.لینک فایل نقشه خوانی آورده شود.

این مرحله از اجرای ساختمان بسیار مهم بوده و هر گونه خطای اجرایی در این مرحله موجب خسارات زیادی می شود.

پس از اینکه میخ کوبی محل ستونها انجام شد، چنانچه پی از نوع نواری باشد لازم است نسبت به اجرای گلدانی ها با بلوک های سیمانی یا آجری اقدام نمود.

حالا محل های میخ کوبی شده را توسط ریسمانی به هم وصل می کنیم و (با توجه به علامت گذاری که قبلا روی میخ ها شده) به اجرای بتن مگر اقدام می نماییم(در این مرحله باید نسبت به تراز بودن روی بتن مگر توجه داشت)عکس مربوط به آماده سازی فونداسیون

بتن مگر چیست؟ این بتن جهت جدا نمودن بتن اصلی فونداسیون از خاک با ضخامت درج شده در نقشه می باشد که با درصد سیمان 150 کیلو گرم در هر متر مکعب بتن ساخته می شود.

آرماتور بندی فونداسیون:              

جهت اجرای آرماتوربندی فونداسیون و نحوه اجرا، لینک مربوطه ارائه شده است.لینک فایل آرماتوربندی آورده شود

آماده سازی فونداسیون جهت بتن ریزی:

در این مرحله لازم است در سطح زیرین آرماتور فاصله ای را جهت کاور بتن ایجاد نماییم. معمولا این فاصله حدود 5 سانتی متر می باشد که با اسپیس یا قطعات سنگی کوچک میتوان اجرا نمود. همچنین جهت جلوگیری از جذب آب بتن توسط دیوار های گلدانی ها، از رول های پلاستیکی استفاده می نماییم. بصورتیکه تمامی بدنه های موجود با کاور پلاستیکی پوشیده شده تا هیچ ارتباطی با دیوار برقرار نشود. اگردر قسمت هایی مانند چاله آسانسور از قالب فلزی استفاده می کنیم باید تمام قالب را با روغن چرب نماییم تا به راحتی از بتن جدا گردد.

حالاپس از کنترل های کامل آرماتور بندی لازم است نسبت به هماهنگی با ناظر مربوطه نظام مهندسی و هماهنگی با آزمایشگاه بتن اقدام نمود.

رده های مقاومتی بتن:

در نقشه های سازه مقادیری بعنوان مقاومت مورد نیاز بتن درج گردیده است که به طور مثال بتن فونداسیون با مقاومت C25 یعنی اینکه حداقل مقاومت استوانه ای بتن فونداسیون باید 250 کیلوگرم بر سانتی مترمربع باشد که باید پس از28 روز به این مقاومت برسد که طی7روز اول بعد از بتن ریزی باید به 70% این عدد دست پیدا کنیم. .

بتن ریزی فونداسیون: 

این مرحله یکی از مهمترین مراحل اجرای ساختمان می باشد. به طوریکه کنترل هریک از میکسرهای بتن وارد شده به کارگاه و مشخصات فنی بتن ارسال شده از کارخانه امری ضروری می باشد. مشخصات فنی بتن شامل:

 • عیار بتن که مربوط به درصد سیمان و دانه بندی می باشد.
 • رده مقاومتی: شامل مقاومت درخواست شده می باشد.
 • اسلامپ بتن: که از مقدار خواسته شده نبایدکمتر باشد.
 • زمان ارسال بتن که بیش از 45 دقیقه تا محل بتن ریزی مجاز نمی باشد.

بتن ریزی در هوای خیلی سرد (کمتراز 5 درجه سانتی گراد) وخیلی گرم (بالای 30درجه) فقط با تمهیدات لازم مجاز می باشد.

در این مرحله اجرای بتن ریزی با پمپ زمینی و یا پمپ هوایی صورت می پذیرد.

درحین بتن ریزی باید حباب زائد را توسط دستگاه ویبراتور از بتن خارج نمود.

نکات کلیدی در بتن ریزی:

 • عمل آوری بتن در هوای گرم با آبدهی به مدت 7 روز به صورت مستمر باعث افزایش مقاومت به اندازه ی تقریبی 100% می گردد.
 • درساخت دستی بتن چنانچه نسبت آب به سیمان از 45% فراتر رود مقاومت بتن به طرز چشم گیری کاهش میابد.

آرماتوربندی وقالب بندی ستون ها:

در این مرحله باتوجه به اندازه میلگرد هایی که در نقشه سازه برای هریک از ستون ها مشخص شده است میلگرد های هر ستون را به میلگردهای انتظار فونداسیون اورلب میکنیم. به این نکته باید توجه داشت که ابعاد هرستون و اندازه ی میلگرد مصرفی هرستون ممکن است متفاوت باشد و باید درانتخاب ابعاد و اندازه نسبت به نقشه موجود دقت لازم به عمل آید.

 

نکته مهم:

درطول میلگردهایی که برای ستون ها برش داده میشود، باید به طول اورلپ برای ستون سقف بعدی نیز توجه داشت یعنی :

ارتفاع کف فونداسیون تاروی سقف اول + میلگرد انتظار ستون سقف اول = طول برش میلگرد

نکته: طول مورد نیازبرای اورلپ طبق قوانین باید 55 برابر قطر میلگرد باشد.

قالب های مورد نیاز برای ستون ها با توجه به ابعاد آنها و رعایت کاور بتن تهیه می شود.

(حتما باید قالب ها با روغن چرب شود) قالب ها به وسیله ی دستکهای چوبی یا

جک های فلزی شاقول شده و محکم میشوند تا آماده بتن ریزی شود.

 

بتن ریزی ستون ها :

بتن ریزی ستون ها به صورت مرحله ای انجام میشود  طول ستون بتن ریزی شده و ویبره زده میشود. (با استفاده ازچکش های لاستیکی نیز باید به قالب ضربه زد) تا بتن به خوبی در قالب ستون تزریق شود سپس  بعدی به همین صورت تا ستون به صورت کامل پر شود.

در این مرحله نیز مانند توضیحاتی که در قسمت بتن ریزی فونداسیون داده شد باید میکسر های حمل بتن ازکارخانه حتما چک شود.(رجوع به قسمت بتن ریزی فونداسیون)

نکته مهم: دربتن ریزی ستون ها ودیوارها تا حدامکان باید ارتفاع سقوط آزاد بتن را محدود نمود .این ارتفاع برای جلوگیری از جدا شدن اجزای بتن به2/1متر محدود میشود.

آرماتوربندی و قالب بندی سقف:

ابتدا می بایست با استفاده از قالب های چوبی یا فلزی، قالب بندی تیرها انجام شده و با استفاده از پایه های فلزی یا چوبی مناسب محکم گردد.

توجه به این نکته که قالبها قبل از استفاده باید حتما تمیز شوند و به وسیله روغن چرب شوند. برای جلوگیری از چسبیدن بتن به قالب های چوبی و جلو گیری از جذب آب، از رولهای پلاستیکی استفاده میشود.

در مرحله ی بعد آرماتوربندی تیرها اجرا و پس از آن تیرچه ها جایگذاری شده، و سپس بلوک ها بین تیرچه ها قرار می گیرد.رعایت نکاتی مانند اتصال تیر به ستون ها، اتصال تیر به تیر، اورلب، خم میلگرد، اجرای شناژ مخفی در دهانه های بیش از 3 متربسیار مهم و ضروری میباشد.

در مرحله ی آخر میلگرد های حرارتی با فواصل مشخص شده در نقشه روی سقف اجرا می شود.

بتن ریزی سقف:

در این مرحله لازم است در سطح زیرین آرماتورتیرها، فاصله ای را جهت کاور بتن با استفاده از اسپیس ایجاد نماییم.

با توجه به مقاومت خواسته شده، بتن ریزی با استفاده از پمپ هوایی یا زمینی با رعایت اصولی که قبلا بیان شد انجام می شود.

نکته : سطح روی بتن سقف می بایست با رعایت کاور بتن کاملا صاف و یکدست شود.

نکته : از ویبراتور برای تراکم خوب بتن حتما می بایست استفاده شود. ویبراتور باید در داخل بتن به طور منظم و در فواصل مشخص به نحوی فرو برده شود که دو قسمت لرزانیده شده با هم همپوشانی داشته باشند.

ویبراتور باید تا حد امکان به صورت قائم و به آرامی وارد بتن گردد، و نیز به آرامی بیرون کشیده شود تا حباب هوا داخل بتن باقی نماند. باید توجه داشت که گوشه ها حتما از بتن پر شوند.

نکته مهم : بعد از بتن ریزی و گیرش بتن مهم ترین اصل، نگهداری از بتن است، که باید حتما تا هفت روز به صورت مداوم به بتن آب داد. این کار باعث می شود که بتوانیم مقاومت بهتر و بالاتری را از بتن بگیریم.

اگر امکان داشته باشد و بتوانیم روی سقف بتن ریزی شده را آب بند کنیم بهترین حالت در نگهداری از بتن می باشد.

کرسی چینی

بر روی شناژ افقی در فونداسیون، دیوار با آجر فشاری اجرا می گردد، که هدف اصلی آن ایزولاسیون و جلوگیری از نفوذ رطوبت به دیوارهای ساختمان می باشد.

مطابق آیین نامه

 • کرسی چینی باید از روی سطح شالوده تا حداقل 30 سانتی متر بالاتر از کف تمام شده محوطه باشد.
 • عرض کرسی چینی باید حداقل 10 سانتی متر بیشتر از عرض دیوار باشد.

دیوار چینی

برای دیوار چینی معمولا ضخامت سفال هایی که در دیوارهای جانبی بکار میرود حداقل به ضخامت 15 سانتی متر بوده و تیغه چینی های داخل به ضخامت 10 سانتی متر می باشد.

در مرحله اول میبایست دیوارهای پیرامونی اجرا شده و سپس با توجه به ابعاد و اندازه های موجود در نقشه پلان معماری تیغه چینی های داخل شروع شود.

نکته: برای اجرای دیوار های پیرامونی می توان از مصالح نوین مانند بلوک های CLC ، هبلکس و… استفاده کرد که توضیح درباره این نوع مصالح در بخش نوین آورده شده است. استفاده از محصولات نوین برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی و عایق کردن ساختمان بسیار موثر و خوب است که استفاده از آن به جای سفال توصیه می شود. البته هزینه اولیه خرید این محصولات در مقایسه با سفال بالاتر بوده، ولی در مجموع و با توجه به جلوگیری از هدر رفتن انرژی در دراز مدت جبران شده و به صرفه تر می باشد.

اگر طول دیوار زیاد باشد حتما باید از مهار جانبی در اجرای آن استفاده نمود مانند وال پست که آیین نامه حداکثر ارتفاع مجاز را 5/3 متر و حداکثر طول آزاد بدون پشت بند را 5 متر مجاز دانسته است.

گچ و خاک

در این مرحله سقف و بدنه اتاقها و سالن و… با ملات گچ و خاک پوشانده می شود. در مرحله گچ و خاک توجه به چند نکته ضروری است:

 • تراز کردن سقف ها
 • اجرای کروم بندی بدنه دیوار
 • اجرای شمشه اطراف ستون ها و کنج دیوارها
 • درصد اختلاط درست و اصولی گچ با خاک(در صورتی که خاک زیاد باشد بعد از خشک شدن گچ ترک می خورد)

 

شیب بندی پشت بام

براساس متراژ کل پشت بام و با توجه به اینکه شیب پشت بام باید 1 تا 5/1 درصد باشد، تعداد آبرو و سایز آن محاسبه می شود.

برای شیب بندی پشت بام ابتدا می بایست کروم بندی انجام شده و در نهایت بوسیله فوم بتن و یا پوکه ریزی و ملات سیمان شیب بندی نهایی انجام شود.

     ⇓فایل PDF جهت دانلود⇓

روش های اجرای ساختمان(سفت کاری)