• سبک و مقرون به صرفه
• حذف محدودیت های معماری
• بدون محدودیت دهانه
• بتن ریزی تک مدحله ای
• ممان اینرسی بالای سقف – صلبیت زیاد در برابر ارتعاش
• مقاومت لرزه ای مناسب
• عایق صوتی و حرارتی مناسب – مقاوم در برابر آتش سوزی
• ستون گذاری نامنظم
• کاهش قابل توجه بار مرده
• استفاده از بهترین شکل سازه ای برای المان های سقف
• فناوری کاملا بومی و نوین
• اجرای فوق العاده آسان و سریع

Translate »
طراحی سایت