آبادان

شهر آبادان

بزرگترین دهانه ۱۶ در ۱۰ متر،

ضخامت سقف 30 سانتیمتر

 

Translate »
طراحی سایت