اراک ۵

شهر اراک ،

6 طبقه ، دهانه 10 متر ،

ضخامت سقف 30 سانتی متر

طول کنسول 3 متر

 

Translate »
طراحی سایت