اراک

شهر اراک ،

6 طبقه با دهانه 9 متری ،

ضخامت سقف 30 سانتی متر

 

Translate »
طراحی سایت