باغ زیار

پروژه باغ زیار

زیربنا :  1550 متر مربع

تعداد سقف :  6 سقف

حداکثر دهانه بین ستون ها : 11متر

آدرس : اصفهان، خیابان باغ زیار ، کوچه سید عظیم

 

Translate »
طراحی سایت