بلوار ایمان

پروژه بلوار ایمان

زیربنا : 750 متر مربع

تعداد سقف : 6 سقف

حداکثر دهانه بین ستون ها : 9/5 متر

آدرس : اصفهان، خیابان فلاطوری ، بلوار ایمان

 

Translate »
طراحی سایت