تعاونی مسکن علوم پزشکی دانشگاه اصفهان

زیربنا :  2500 متر مربع

تعداد سقف :  7 سقف

حداکثر دهانه بین ستون ها : 13/5 متر

Translate »
طراحی سایت