تنکابن ۲

شهر تنکابن ،

وجود بازشوهای بزرگ بدون محدودیت ،

دهانه 11 متری ،

ضخامت سقف 30 سانتی متر

 

Translate »
طراحی سایت