خیام

پروژه خیام

زیربنا :  1400 متر مربع

تعداد سقف :  6 سقف

حداکثر دهانه بین ستون ها : 12 متر بدون آویز

آدرس : اصفهان، خیابان خیام

 

Translate »
طراحی سایت