سپاهانشهر

پروژه سپاهان شهر

زیربنا :  620 متر مربع

تعداد سقف :  4 سقف

سیستم اجرایی :  سقف های فوق سبک اینتل دک

حداکثر دهانه بین ستون ها : 9/5 متر

آدرس : اصفهان، سپاهان شهر ، خوارزمی 6

 

Translate »
طراحی سایت