سیدعلی خان

پروژه سیدعلی خان

تعداد سقف : 6 سقف

حداکثر دهانه بین ستون ها : 15متر

 

Translate »
طراحی سایت