عسگریه

پروژه عسگریه

زیربنا :  1400 متر مربع

تعداد سقف :  6 سقف

حداکثر دهانه بین ستون ها : 12متر بدون آویز

Translate »
طراحی سایت