منوچهری

پروژه منوچهری

زیربنا :  1700 متر مربع

تعداد سقف :  6 سقف

سیستم اجرایی :  سقف های فوق سبک اینتل دک

حداکثر دهانه بین ستون ها : 13 متر بدون آویز

 

Translate »
طراحی سایت