ناژوان

پروژه ناژوان

زیربنا :  1500 متر مربع

تعداد سقف :  7 سقف

حداکثر دهانه بین ستون ها : 11 متر

آدرس : اصفهان، ناژوان ، کوچه شهید خلیلی معتمدی

 

Translate »
طراحی سایت