همدان

استان همدان ،

 

 

دهانه ۱۸ متر ،

 

 

کاربری تجاری در ۵ طبقه ،

 

 

دو طبقه منفی پارکینگ و دارای دیوار حائل ،

 

 

وزن میلگرد با احتساب میلگردهای دیوار حائل ۵۳ کیلوگرم بر متر مربع

 

Translate »
طراحی سایت