دهکده زیتون پزشکان

پروژه دهکده زیتون پزشکان

موقعیت : بهارستان

تعداد سقف : 2 سقف

حداکثر دهانه بین ستون ها : 19متر

 

Translate »
طراحی سایت