کمشچه

پروژه کمشچه

 تعداد سقف :  3سقف
موقعیت : کمشچه

حداکثر دهانه بین ستون ها : 11/3 متر

 

Translate »
طراحی سایت