راهنمای عقد قرارداد اجرای سقف وافل

زمانی که سقف وافل را به انواع دیگر ترجیح می دهیم لازم است تمام جوانب کار سنجیده و به قابلیت های این سقف در مقایسه با انواع دیگر قدری بیشتر بیندیشیم. در مقایسه با سیستم های دیگری که برای سقف سازه ها به کار می روند، قرارداد اجرای سقف وافل امتیازات متعددی دارد که می تواند موجب برتری اش گردد. اغلب مهندسان و معماران به لحاظ معماری، فنی و زیست محیطی و صد البته اقتصادی، سقف وافل را انتخاب اول خود معرفی می کنند.

در ساخت هر نوع سازه ای، اجرای اسکلت بندی و سقف ها مهمترین بخش از ساخت را تشکیل می دهد. امروزه با توجه به اهمیت این بخش از ساخت و ساز، بیشتر کارفرمایان ترجیح می دهند اجرای این قسمت از سازه را به پیمانکاران با تجربه بسپارند. لازم به ذکر است که سقف وافل در صورت اجرای صحیح و اصولی می تواند ویژگی های ذکر شده برای آن را ارائه دهد.

پس باید برای اجرای آن نیز پیمانکاران با تجربه ای را به کار بگیرید که به حالت تخصصی در اجرای این سقف ها تجربه داشته باشند. تنها در این صورت است که با اجرای صحیح سقف وافل می توان از خطراتی که ممکن است در زمان عملیات ساخت و ساز پیش آید جلوگیری کرد. کاهش کیفیت، عقب ماندن از زمان بندی تعیین شده، هدر رفت مصالح و … همگی مشکلاتی هستند که ممکن است با واگذاری با اجرای سقف وافل به پیمانکاران غیر حرفه ای با آنها روبرو شوید.

رعایت این موارد می توانند موجب افزایش ارزش افزوده بیشتری در پروژه شوند.

مطلب پیشنهادی: بهترین سقف برای اسکلت فلزی

راهنمای عقد قرارداد اجرای سقف وافل

اهمیت قرارداد اجرای سقف وافل

در صورتی که اجرای سقف وافل را به پیمانکاری مجرب و متخصص در این نوع سقف بسپارید باید مابین شما قرارداد اجرای سقف وافل منعقد گردد. توجه به مفاد این قرارداد می تواند از بروزمشکلات و اختلافات بعدی جلوگیری کرده و وظایف و تعهدات هر کدام از طرفین را دقیقا تعیین کند.

بنابراین متن این قرارداد باید با توجه و دقت مضاعفی تهیه و تنظیم گردد و هر گونه ابهامی را می توان با اضافه کردن بندی به متن اصلی رفع نمود.

نکات مهم برای عقد قرارداد سقف وافل

توجه به چند نکته مهم در زمان عقد قرارداد اجرای سقف وافل لازم و ضروری است که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می کنیم:

 1. مشخصات هویتی از قبیل نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و ملی، نام پدر، شماره تماس و نشانی کارفرما و پیمانکار سقف وافل باید در متن قرارداد ذکر گردد.
 2. موضوع قرارداد باید اجرای سقف وافل ذکر گردد.
 3. زمان قرارداد اجرای سقف وافل و مدت آن باید دقیقا در قرارداد ذکر گردد.
 4. تعیین حق الزحمه قرارداد و تعیین نحوه پرداخت هزینه های مورد نیاز قرارداد نیز از ضروریات قرارداد است.
 5. باید در بخشی از قرارداد به وظایفی که بر عهده پیمانکار و کارفرما است به صورت مجزا و کاملا شفاف اشاره گردد.
 6. باید قوانین و به عبارتی جرایمی برای تخلف هر کدام از طرفین لحاظ گردد تا قرارداد ضمانت اجرایی داشته باشد.
 7. برای مواقعی که اختلافی بین طرفین پیش آید، باید تدابیری اندیشیده شود.
شرکت فنی مهندسی نوسا

مشاوره ، طراحی ، اجرا و نظارت ساخت

تلفن: 

91001424-031

نشانی: ایران - اصفهان

خیابان وحید، چهارراه رودکی، مجتمع عزیزخانی، طبقه 4، واحد 42

نمونه قرارداد اجرای سقف وافل

در این بخش از مقاله برای آشنایی بیشتر نمونه قرارداد اجرای سقف وافل به صورت پیش فرض ارائه می گردد.

نمونه قرارداد اجرای سقف وافل

قرارداد اجرای اسکلت بتنی

این قرارداد در تاریخ …………. ما بین آقا/ خانم ………………. به کد ملی ………………… نشانی ………………. تلفن ………………… که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود از یک طرف و آقای ……………به کد ملی ………………….. نشانی ……………….. تلفن ……………….. که در این قرارداد پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد.

ماده ۱ – موضوع قرارداد

اجرای کامل اسکلت بتنی شامل

  • آرماتوربندی، قالب بندی و اجرای بتن و فونداسیون
  • آرماتوربندی، قالب بندی و اجرای بتن دیوار برشی
  • آرماتوربندی، قالب بندی و اجرای بتن تیر و ستون
  • آرماتوربندی، قالب بندی و اجرای بتن در سقف وافل
  • نصب پلیت های انتظار

ماده ۲ – اسناد و مدارک

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است:

 • قرارداد حاضر
 • شرایط خصوصی
 • نقشه ها و مجوزهای عملیاتی ابلاغی
 • مدارک و گزارش های مصوب
 • دستورکارهایی که در حین اجرای عملیات موضوع قرارداد از سوی کارفرما ابلاغ می‌شود.

ماده ۳ – مبلغ قرارداد

 • اجرای کامل اسکلت به همراه اجرای سقف وافل به ازای هر مترمربع برابر با ………………… (به حروف…….) برای متراژ تقریبی …………. که در مجموع برابر با ……………………….. (به حروف ……….) است.
 • اجرای فونداسیون (آرماتوربندی، قالب بندی و اجرای بتن فونداسیون) برابر با ………………. (به حروف…….)
 • بابت نصب پلیت انتظار بزرگ برای اجرای تیر فلزی به ازای هر پلیت مبلغ ……………….. (به حروف……..)
 • بابت نصب پلیت انتظار کوچک برای ساپرت نما یا شاسی کشی آسانسور به ازای هر پلیت مبلغ …………. (به حروف……..)
 • به مبالغ این قرارداد هیچگونه مالیات – بیمه و یا کسورات قانونی دیگر تعلق نمی‌گیرد و چنانچه هر یک از طرفین با ارایه این قرارداد به مراکز دولتی یا خصوصی طرف دیگر را ملزم به پرداخت وجهی به لحاظ قانونی یا غیرقانونی نمایند این وجه بر عهده شخص اقدام کننده می‌باشد.
 • هزینه اضافه کاری مازاد بر نقشه های نهایی ابلاغی و مفاد قرارداد در نظر گرفته نشده است و بر حسب مورد به صورت توافقی مبلغی با کارفرما تنظیم می‌گردد.
 • اجرای همبندی – دیوار حایل بتنی – استخر – سپتیک تانک و از قبیلهم شامل قالب بندی با قالب فلزی یا چوبی – آرماتوربندی و بتن ریزی بر حسب مورد به صورت توافقی با کارفرما تنظیم میگردد.
 • در صورت اجرای پیش آمدگی های انتظار بتنی یا فلزی در انتهای کار بر حسب مورد توافقی با کارفرما مبلغی تنظیم می گردد.

ماده ۴ – نحوه پرداخت

مبلغ ………………. همزمان با ورود قالب و تجهیزات به کارگاه به پیمانکار پرداخت میشود.

پرداخت حق الزحمه پیمانکار به صورت توافقی هفتگی متناسب با پیشرفت پروژه پرداخت میگردد.

در محاسبه متراژ زیربنا هر سقف مساحت پشت تا پشت تیرها ملاک بوده و هیچگونه بازشویی (آسانسور – نورگیر – داکت و غیره) کسر نمیگردد و برای اجرای پله در هر طبقه و رمپ بتنی مساحت آن قسمت معادل ۲ برابر مساحت سقف در متراژ آن سقف در نظر گرفته می‌شود.

ماده ۵ – مدت و تاریخ شروع به کار

 • این قرارداد پس از امضاء طرفین از تاریخ تحویل کارگاه نافذ است.
 • مدت انجام خدمات موضوع قرارداد برای فونداسیون حداکثر ۱۵ روز – برای سقف اول حداکثر ۴۰ روز و برای سایر سقف ها حداکثر ۳۰ روز می باشد.
 • پیمانکار متعهد میشود از تاریخ تعیین شده برای شروع به کار در مدت یک هفته نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع قرارداد اقدام کند.

ماده ۶ – تعهدات پیمانکار

 • پیمانکار متعهد است موضوع قرارداد را با مشخصات مورد توافق ماده ۱ در مهلت تعیین شده و بطور کامل در محل مورد نظر اجرا کند.
 • مبلغ قرارداد برای اجرای کامل موضوع قرارداد میباشد لذا چنانچه حین کار مشخص شود که پیمانکار آیتمی (اعم از اصلی یا جزیی) را در برآوردهای خود بررسی یا اعلام نکرده، هزینه اجرای آن بر عهده پیمانکار است و کارفرما هیچگونه هزینه اضافی را متقبل نخواهد شد.
 • به این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمیگیرد.
 • اگر در چارچوب موضوع این قرارداد کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آنها قیمت یا مقادیری پیش بینی نشده باشد پیمانکار میبایست پس از دریافت ابلاغ کارفرما قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای ابلاغی به کارفرما اعلام نماید و تا انجام توافق نهایی پیمانکار تعهدی در این خصوص ندارد.
 • پیمانکار متعهد است که از مواد و مصالح مصرفی به نحو مطلوب استفاده نماید و در صورت احراز خسارت هزینه آنرا جبران نماید. میزان پرت معقول برای آرماتور ۴٪ وزنی کل در نظر گرفته شده است.
 • پیمانکار متعهد به همکاری لازم با کارفرما، گروه نظارتی و کنترل کیفی معرفی شده کارفرما می باشد.
 • پیمانکار متعهد به رعایت برنامه زمان بندی ارائه شده برای اجرای سقف وافل و عملیات موضوع قرارداد می باشد.
 • پیمانکار متعهد است چنانچه خسارتی را به دلیل بی توجهی در اجرای صحیح عملیات مفاد قرارداد بوجود آورد، ملزم به جبران آن باشد.
 • پیمانکار متعهد است کلیه مسایل ایمنی فردی را در کارگاه رعایت نماید و در صورت بروز حادثه مسئولیت ایمنی نفرات زیرمجموعه پیمانکار بر عهده وی می‌باشد.
 • پیمانکار مجوز واگذاری این قرارداد به غیر را ندارد.
 • تامین تجهیزات ایمنی مانند کلاه و کمربند ایمنی استاندارد و متناسب به نوع کار به عهده پیمانکار است.
 • پیمانکار متعهد است به میزان اجرای یکپارچه سقف و ستون و دیوارهای برشی یک طبقه لوازم قالب بندی در کارگاه تهیه نماید.
 • پیمانکار متعهد است بتن ریزی لازم با متراژ حدودی را حداقل ۴۸ ساعت قبل از بتن ریزی به کارفرما اعلام نماید.

قرارداد اجرای اسکلت بتنی

ماده ۷ – تعهدات کارفرما

 • کارفرما متعهد است بیمه نامه تمام خطرات کارگاه ساختمانی همچنین بیمه نامه مسیولیت مدنی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی (بیمه C.G.L) را با کلوز کامل پوشش پیمانکاران اصلی و فرعی و نیروهای زیرمجموعه پیمانکاران اصلی و فرعی اخذ نموده و در صورت وقوع حادثه پیمانکار مجاز به استفاده از آن می‌باشد.
 • تامین تمامی مصالح مورد نیاز مصرفی بر عهده کارفرما می‌باشد.
 • تامین ماشین آلات حمل شامل :‌ پمپ و میکسر برای بتن ریزی – حمل کلیه آهن آلات و میلگرد به طبقات برای انجام مفاد پیمان بر عهده کارفرما می‌باشد.
 • تامین مصالح مورد نیاز مصرفی و حمل آن تا درب کارگاه بر اساس نقشه های ابلاغی اعم از میلگرد – بتن – ورق فولادی – میخ – پلاستیک – سیم آرماتوربندی – یونولیت برای داکت ها – نواحی ای که قالب وافل چیدمان نمیشود و درز انقطاع – تخته دفنی و تخته درزگیری (تخته سه لا) – اسپیسر ۳ و ۵ سانتیمتری و …. بر عهده کارفرما است.
 • در صورت تعطیلی بیشتر از ۳۰ روز در مجموع قرارداد با صلاحدید کارفرما یا هر دلیل قانونی و با در نظر گرفتن عدم قصور پیمانکار، پیمانکار میتواند کلیه تجهیزات خود را از کارگاه خارج کرده و شروع به کار مجدد با تنظیم توافقات جدید خواهد بود. در غیر این صورت بابت هزینه اجاره بهاء تجهیزات قالب بندی روزانه مبلغ ……………. معادل ……….. به پیمانکار پرداخت می‌گردد.
 • رفع هرگونه مزاحمت از طرف مراجع ذیصلاح و یا عوامل محلی برای اجرای عملیات مفاد قرارداد بر عهده کارفرما می‌باشد.

ماده ۸ – حل اختلاف

هرگاه در اجرای تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف قرارداد اختلاف نظر پیش آید ابتدا طرفین سعی میکنند تا از طریق گفتگو به توافق برسند. در صورت عدم حصول توافق پس از گفتگو و مذاکره طرفین، موضوع مورد اختلاف به جهت بررسی به هییت داوری ارجاع خواهد گردید.

ماده ۹ – شرایط فسخ قرارداد اجرای سقف وافل

 • تاخیر در تحویل کارگاه یا شروع به کار بیش از ۱۵ روز از تاریخ امضاء قرارداد برای طرفین
 • عدم اجرا تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیشبینی شده
 • تاخیر در انجام تعهدات بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی طرفین قرارداد بنماید.
 • بروز حوادث قهری یا فورس ماژور باعث خارج شدن طرفین از تعهدات میشود.
 • کارفرما میتواند بدون هیچگونه تشریفاتی تا قبل از اتمام قرارداد (در صورت قصور پیمانکار در انجام تعهداتش) این قرارداد را یکطرفه فسخ نماید منوط به شروط زیر:
 1. پیمانکار تا همان مرحله از کار تسویه کامل شود.
 2. کرایه حمل و برگشت تمامی تجهیزات پیمانکار پرداخت گردد.
 3. هزینه تامین جرثقیل برای انتقال تمامی تجهیزات پیمانکار به درب کارگاه پرداخت گردد.

مطلب پیشنهادی: کلیدی ترین نکات در قالب برداری سقف وافل

بهترین پیمانکاری که شرایط لازم برای عقد قرارداد اجرای سقف وافل را دارد کدام است؟

همان طور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم حتما به اهمیت انتخاب پیمانکاری مجرب پی برده اید. یکی از مزایای اجرای سقف کاذب این است که اجرای آن به نیروهای آموزش دیده و متخصص ندارد. اما این به معنای سادگی کار نیست و نیاز به حضور یک مجری با سابقه و کاربلد احساس می گردد. مجری سقف کاذب باید کاملا با فرایند کار آشنا باشد تا هیچ گونه مشکل و خطایی در زمان اجرا پیش نیاید.

کوچکترین اشتباهی که از جانب پیمانکار پروژه بروز کند، می تواند خسارات مالی و حتی جانی به دنبال داشته باشد. علاوه بر این، تنها پیمانکاری با سابقه می تواند با نظارت بر نحوه اجرای سقف وافل، زیبایی معماری آن را حفظ کند. خلاصه از مرحله اجرا تا پایان کار و محاسبه و برآورد هزینه های پروژه به همراه زمان بندی صحیح، همگی تنها از عهده مجری توانمندی بر می آید که تجربه قبلی در این خصوص را داشته باشد.

2 دیدگاه دربارهٔ «راهنمای عقد قرارداد اجرای سقف وافل»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

راهنمای عقد قرارداد اجرای سقف وافل
فهرست مطالب