مقایسه سقف اینتل دک و سقف یوبوت و سقف کوبیاکس

در این مقاله به مقایسه سقف اینتل دک با سقف یوبوت و سقف کوبیاکس پرداخته شده است. امروزه با پیشرفت صنعت ساختمان سازی تلاش برای به کار بردن مصالح جدید، با مقاومت بیشتر و کیفیت بالاتر دو چندان شده است. و استفاده از مصالح مقرون به صرفه تر بیشتر احساس می شود.

مقاله پیش رو به مقایسه مصالح اینتل دک و تعدادی از مصالح پرکننده ی سقف، کوبیاکس، یوبوت و دال بتنی پرداخته است. استفاده از مصالح جدید برای ایجاد سازه ای پایدارتر، سبک تر و مقرون به صرفه تر باعث بهبود کیفیت سازه ها و شیوه ی ساخت می گردد.

این مقاله بر آنست تا به تحلیل تفاوت ها و شباهت های مصالح اینتل دک، و تعدادی از مصالح پرکننده ی سقف شامل کوبیاکس، یوبوت و دال بتنی بپردازد و نوع استفاده از این مصالح در ستون گذاری را مشخص سازد.

پیشینه پژوهش

در پژوهشی در 1397 توسط تهرانی زاده و سلیمانی بیان شده، مقاومت بتن دال تاثیر قابل ملاحظه ای بر ظرفیت دال در حضور نیروی غشایی فشاری و همچنین جلوگیری از خرابی پیشرونده دارد.

همچنین در 1395 توسط اقدامی و هاشمی نژاد بیان شده است که سقف های کوبیاکس، از دو لایه بتن مسلح تشکیل شده که در بالا و پایین دال قرار می گیرد و حدفاصل این دو لایه با گوی های کروی شکل از جنس پروپیلن 3 پر می شود.

ابعاد این گوی های کروی شکل، با توجه به نیاز پروژه متفاوت است، همچنین این مصالح قابلیت کاربری های متفاوت و ایجاد بازشوهای مختلف را دارند.

همچنین ملکی و خلیلی در 1397 بیان کرده اند که سقف کوبیاکس بدون کاهش در تعداد گوی ها نسبت به سقف دال بتنی دارای ظرفیت باربری و سختی بیشتر است. در ادامه ی پژوهش به بررسی سایر موارد پرداخته شده است.

روش تحقیق

روش مطالعه پیرامون این پژوهش مطالعه ی مقایسه ای بوده که مقایسه ایست پیرامون راهکاری برای چگونگی و چرایی شباهت سقف سبک اینتل دک و سایر مصالح پرکننده ی سقف در گستره ی ستون گذاری که با وجود تفاوت آن ها را ارائه می دهد.

مطالعه ی مقایسه ای انجام شده بین این دو مصالح تنها مقایسه ایست بین عملکرد مصالح یاد شده و جایگاه استفاده از آن ها در این مقاله داده ها به صورت کمی بیان شده اند و از گردآوری داده های کتابخانه ای و روش های اجرایی تفاوت ها و شباهات بیان شده و نتایج ارائه شده است.

بررسی عوامل تاثیرگذار در سیستم ستون گذاری مصالح

سقف دال بتن مسلح

با توجه به نتایج و دستور العملهای اجرایی اجزای تشکیل دهنده ی این سقف آرماتور و بتن بوده بدین ترتیب که با قالب بندی کل سطح سقف یک عرشه موقت ایجاد می کند. و سپس آرماتوربندی کرده و بتن ریزی می کنند. همچنین قالبها می بایست تا گیرش حداقل بتن در جای خود باقی بمانند. و به هیچ وجه نباید زودتر از موعد باز شوند.

بررسی وزنی دال بتن مسلح

به دلیل پر شدن تمام فضا توسط بتن و آرماتور. این نوع سقف دارای وزن بالا و سرعت اجرای پائین و همچنین هزینه ی بسیار بالایی نسبت به سایر مصالح پر کننده ی سقف است. با توجه به پژوهش های انجام شده. نیروی غشایی در دال ها اثر قابل توجهی. در جلوگیری از خرابی پیشرونده. ناشی از حذف یک ستون میانی دال دارد. همچنین با افزایش ضخامت دال از حداقل پیشنهادی آیین نامه ی ACI اثر غشایی. در دال بیشتر خودنمایی کرده و ظرفیت دال در حضور نیروی غشایی فشاری در ضخامت بالاتر بیشتر است.

رفتار دال بتن مسلح

مقاومت بتن دال تاثیر قابل ملاحظه ای بر ظرفیت دال در حضور نیروی غشایی فشاری. و همچنین جلوگیری از خرابی پیشرونده دارد. (سلیمانی & اصفهانی, 1397). در گستره ی ابعاد ستون بعد طولی ستون و ارتفاع ستون. دال بتنی یک دال دوطرفه است. که یک شبکه آرماتور بسیار قوی در بالا. و یک شبکه آرماتور بسیار قوی در قسمت پائینی سقف قرار می گیرد. مابین این شبکه ها نیز مش بندی آرماتور، قرار می گیرد. سپس به وسیله ی قالب بندی با بتن پر شده و ویبره می شود.

از این لحاظ این سیستم سازه ای. سقف سنگینی را ایجاد می کند. که نیاز به ستون با ابعاد بیشتر دارد.

همچنین بخوانید : مقایسه سقف اینتل دک با سقف پیش تنیده

سقف کوبیاکس

سقف های بتن مسلح به خاطر توانایی کنترل تغییر شکل و ترک، بسیار مورد توجه بوده و محدود به دهانه های کوچک می شوند. با توجه به آنکه در دال بتنی دو طرفه از نظر تحمل نیروی برشی مشکلی وجود ندارد، اصول طراحی سقف کوبیاکس بر مبنای حذف قسمتی از بتن میانی و ایفای عملکرد دال دوطرفه است.

به شیوه ای که یک دال بتنی حاوی حفره های ناشی از حضور گوی های کروی توخالی ایجاد شود. سقف های کوبیاکس، از دو لایه بتن مسلح تشکیل شده که در بالا و پایین دال قرار می گیرد. و حدفاصل این دو لایه با گوی های کروی شکل از جنس پروپیلن 3 پر می شود.

مقایسه سقف اینتل دک و سقف یوبوت و سقف کوبیاکس

ابعاد این گوی های کروی شکل، با توجه به نیاز پروژه متفاوت است. (نیکدل تیموری , طحانی , اقدامی, & هاشمی نژاد ,1395)

در فناوری کوبیاکس با حذف بار مرده غیرسازه ای خاصیت باربری دو محوره حفظ می شود. همچنین با شکل گیری غشای بتنی مستحکم در قسمت فوقانی و تحتانی دال و قرارگیری شبکه تیرچه های داخلی در دو امتداد به وسیله ی قرارگیری گوی ها در سرتاسر فضای میانی دال بتنی می توان به باربری مناسب برای این دال رسید.

مزایای فنی سقف کوبیاکس

بر طبق نتایج بدست آمده از مقالات معتبر مزایای فنی سیستم کوبیاکس شامل این موارد می باشد:

 1. باربری سازه ای در دو محور
 2. بهینه سازی المان های عمودی شامل ستون ها و دیوارهای برشی (ستون های لاغرتر، کاهش تعداد ستون ها)
 3. بهینه سازی دال و فونداسیون (کاهش بارهای وارد بر پی، ایجاد دال های سبک تر)
 4. بهینه سازی المان های سخت کننده (کاهش بارهای افقی وارده)
 5. کنترل بهتر خیز 6. مقاومت بیشتر سازه در برابر زلزله.

مزایای معماری سقف کوبیاکس

مزایای معماری سیستم کوبیاکس شامل این موارد می باشند:

 1. انعطاف پذیری در پلان (کاهش تعداد ستون ها)
 2. قابلیت پذیرش کاربری های متفاوت
 3. امکان اجرای کنسول تا 7 متر
 4. امکان ایجاد بازشو در سقف
 5. افزایش فضای مفید( قابلیت اجرای دهانه های 18 متری بدون قرارگیری ستون) (نیکدل تیموری , طحانی , اقدامی, & هاشمی نژاد ,1395).
شرکت فنی مهندسی نوسا

مشاوره ، طراحی ، اجرا و نظارت ساخت

تلفن: 

91001424-031

نشانی: ایران - اصفهان

خیابان وحید، چهارراه رودکی، مجتمع عزیزخانی، طبقه 4، واحد 42

بررسی رفتار و عملکرد سقف کوبیاکس

بر طبق آزمایشات انجام شده، در نمونه های سقف کوبیاکس بدون کاهش تعداد گوی با افزایش مقاومت بتن از 35 مگاپاسکال به 45 مگاپاسکال ظرفیت باربری نهایی افزایش می یابد.

در نمونه های سقف کوبیاکس با کاهش 30 درصدی تعداد گوی و افزایش مقاومت بتن از 35 مگاپاسکال به 45 مگاپاسکال ظرفیت باربری نهایی افزایش می یابد. سقف کوبیاکس بدون کاهش در تعداد گوی ها، نسبت به سقف دال بتنی دارای ظرفیت باربری و سختی بیشتر است. (ملکی & خلیلی , 97)

این نوع سقف از لحاظ سازه ای شبیه دال دوطرفه است. که البته تفاوت هایی با آن دارد بدین ترتیب که در ضخامت دال گوهای توخالی سبکی را به صورت منظم در فضای بین شبکه آرماتور بالا و پایین قرار می دهند. تا در واقع از معرف بتن برای پر کردن آن قسمت جلوگیری کنند. برای اینکه گوی ها با یک نظم و ترتیب مشخص و به صورت ردیفی در کنار یکدیگر قرار گیرند. آنها را در یک قفس فلزی به صورت خرپایی ساخته می شوند قرار می دهند سپس آن را بین شبکه های آرماتور بالایی و پایینی قرار می دهند. کاری که این گوی های توخالی سبک انجام می دهند شبیه به کاری است که بلوک های پرکننده فوم در سقف تیرچه بلوک انجام می دهند. یعنی از پر شدن بتن در فضایی که بتن نیاز نیست جلوگیری می کنند.

طراحی کوبیاکس

دال های کوبیاکس با استفاده از دو نوع گوی طراحی می شود. نوع اول آن را گوی تخت می نامند که ارتفاع بین 10 تا 22 سانتی متر دارد. استفاده از این قطعات در نهایت منجر به دال با ضخامت 20 تا 30 سانتی متر می شود.

با توجه به این گوی ها ضخامت کمتری دارند و در دال های با ضخامت کمتر قابل استفاده هستند. نوع دوم که گوی کروی نام دارد، ارتفاعی بین 25 تا 45 سانتی متر داشته و در دال های با ضخامت 37 تا 60 سانتی متر استفاده می شوند. فاصله ی بین دال ها 2 سانتی متر بوده. و کیج ماژول های کوبیاکس به صورت شاخه ایی و در طول های حدود 5/2 سانتی متر با تعداد حدود 7 گوی در شاخه. به صورت آماده به محل پروژه ارسال می شوند. بنابراین سازنده هیچ زمانی را جهت آماده سازی مصالح کوبیاکس در محل پروژه صرف نمی کند.

ضخامت سقف کوبیاس

ضخامت سقف های کوبیاکس به علل فراوانی همچون فاصله دهانه ها، تعداد طبقات ساختمان، میزان مصالح مصرفی و وزن نهایی سازه بستگی دارد. اما در کل میتون گفت ضخامت سقف کوبیاکس بسیار کم می‌باشد، ولی این ضخامت باز هم ممکن است در شرایط مختلف با توجه به پروژه، متفاوت باشد.

آرماتوربندی سقف کوبیاکس

این سقف در دو لایه عمود بر هم اجرا می شود. معمولا آرماتورهای فرعی کوبیاکس قطری کمتر از آرماتورهای تحتانی دارند. و فواصل آن ها نیز افزایش می یابد. جای گذاری آرماتورهای شبکه بالا و پائین سقف کوبیاکس. هیچ ارتباطی به چگونگی محل قرارگیری کیج ها ندارند. و الزاماتی مبنی بر این موضوع وجود ندارد. آرماتوربندی از کناره های کار بر اساس فاصله تعیین شده. در نقشه ها و فاصله از المان های سازه ای انجام می گیرد. تنها باید دقت شود در راستای کیج ها با اولین لایه آرماتورهای تحتانی هم راستا باشند. به عبارتی عمود بر لایه دوم تحتانی. در هنگام آرماتوربندی نیاز به اجرای. هیچ نوع آرماتور خاصی در اطراف کیج ماژول ها نیست.

بتن ریزی سقف کوبیاکس

بتن مورد استفاده در سقف کوبیاکس بتن معمولی است. در واقع بتن ریزی مشابه سقف یوبوت در دو مرحله متوالی استفاده از روان کننده ها. در سقف کوبیاکس به هیچ عنوان امری الزامی نیست. فرم کروی شکل گوی های کوبیاکس باعث سهولت بتن ریزی و کاهش میزانویبره لازم در این روش می شود و الزامی نیست. تمام گوی ها در هر جهت عمل ویبره انجام شود.

هزینه اجرای سقف کوبیاکس

در اجرای این مدل سقف می بایست از باربری دو محور دهانه‌های بلند بدون تیر و همینطور ستون های کمتر در جهت مقاومت بیشتر استفاده شود. در نگاه کلی هزینه سقف کوبیاکس با توجه به اصول طراحی و همچنین فناوری که در آن به کار می رود کمی گران به نظر می رسد. اما با توجه به کاربری و کاهش در زمان اجرای پروژه، کاهش بتن مصرف شده در نهایت هزینه‌های اضافی سرشکن می‌شود.

به نقل از پایگاه خدمات ساختمان هزینه سقف کوبیاکس بر اساس اصول طراحی و همینطور فناوری که در آن به کار میرود کمی گران است.

اینتل دک، سازه برتر ساختمان برتر

سقف اینتل دک

بر اساس نتایج اجرایی و به طور کلی سیستم دال ضخیم فوق سبک سقف اینتل دک سیستم سازه ای از نوع دال ضخیم مشبک است. که در آن میلگردهای بالا بر روی بلوک قرار گرفته و میلگردهای پائین بین بلوک ها قرار خواهند گرفت. در این سیستم، افزایش ارتفاع دال توپر و حذف غیر سازه ای ناحیه ی کششی دال. موجب افزایش سختی و کاهش وزن سقف دال می گردد.

متریال اینتل دک

نوارهای طراحی در سیستم اینتل دک تیرچه های I شکل متعامدی هستند. که به جهت سختی بالای خود قادر به باربری در دهانه های بلند و کنترل مناسب خیز و ارتفاع در این دهانه ها هستند. این محصول به شکل های مختلفی از جمله بلوک کامل، شامل بلوک های مکعبی شکل با ابعاد 60*60*20 سانتی متر بوده و برای استفاده در سطوح عادی سقف استفاده می گردد. شکل دیگر این محصول به صورت نیم بلوک با همان خصوصیات جنسی بلوک کامل و ابعاد 60*60*20 بوده و جهت استفاده در بلوک گذاری انتهای کار، یا برای لبه های منحنی و زاویه دار سقف و… استفاده می شود.

مشخصات فنی اینتل دک

مشخصات فنی این محصول شامل وزن آنست. که وزن هر متر مربع از آن برابر دوکیلوگرم بوده و به دلیل ایجاد حفرات در مقطع ناشی از حضور بلوک های اینتل دک سطح مقطع موثر دال کاهش می یابد. در نتیجه میزان نیروی برشی تامین شده توسط بتن کمتر از میزان برش تامین شده توسط دال توپر هم ارتفاع خود می باشد.

اینتل دک دال دوطرفه ای است که 1/5 سانتی متر بتن. در زیر بلوک هایش قرار میگیرد و 7/5سانتی متر بتن روی بلوک هایش قرار دارد. بلوک های این سقف سبک از جنس پلاستیک پیپر5 است و سازه سبک تری را ایجاد میکند. با سبک تر شدن سازه، در ساختمان بتنی، ابعاد ستون کاهش می یابد.

سنجاق های سقف

در مصالح اینتل دک، به جای مش بندی که در زیر بلوک ها. انجام میشود، سنجاقی هایی به صورت عمودی، مابین بلوک ها قرار می گیرد. که این امر موجب کاهش مقدار مصرف آرماتور شده. سازه سبکتری ایجاد کرده، و بار مرده کمتری را به سازه وارد می آورد. با سبک تر شدن سازه در ساختمان بتنی، ابعاد ستون کاهش می یابد. از جمله مزایای بلوک های اینتل دک خالی بودن آن هاست. که باعث عدم انتقال صوت از جداره سقف می شود. همچنین این مورد باعث جلوگیری از اتلاف و هدر رفت انرژی گرمایش و سرمایش ساختمان می گردد.

وزن میلگردها در اینتل دک

مقدار وزن میلگرد طولی بالا، در دهانه های کوچکتر از 3 متر، 3 تا 7 متر، 7 تا 10 متر، 10 تا 12 متر و 12 تا 14 متر، 6 کیلوگرم می باشد. و مقدار میلگرد طولی پائین 3 کیلوگرم، برای دهانه های یاد شده است. وزن سنجاقی های سقف، در سقف سبک اینتل دک برای دهانه های کوچکتر از 3 متر، 3 تا 7 متر و 7 تا 10 متر 0/37کیلوگرم در هر مترمربع و برای دهانه های بین 10 تا12 متر 0/75 کیلوگرم در هر مترمربع و برای دهانه های بین 12 تا 14 متر، 1/05 کیلوگرم در متر مربع می باشد.

مزایای اقتصادی سقف اینتل دک

 1. کاهش مصرف بتن و میلگرد در مقایسه با سیستم های جایگزین
 2. هزینه کمتر قالب بندی نسبت به سایر سیستم های دال به جهت حذف آویز تیرها در دهانه های بلند
 3. مسطح بودن تراز زیرین دال که منجر به سهولت و کاهش هزینه های مربوط به لوله کشی و نازک کاری در زیر سقف می شود
 4. عدم احتیاج به سقف کاذب و هزینه های مربوط به آن

مزایای معماری سقف اینتل دک

کاهش تعداد ستون ها ( فاصله ی اجرای ستون ها تا 14 متر)، تامین فضای بزرگتر، آزادی عمل بیشتر در طراحی معماری، امکان تامین پارکینگ بیشتر، امکان حذف تیر بین ستون ها و یا استفاده از تیرهای پنهان بدون آویز، امکان ستون گذاری نامنظم، نحوه ایجاد داکت تاسیساتی بعد از اجرای سقف.

مزایای اجرایی سقف اینتل دک

 1. سهولت و سرعت بالا در اجرای سقف
 2. حذف سرستون ها و تیرهای آویز
 3. امکان قالب بندی با تیرهای متعارف
 4. امکان تردد آسان کارگران
 5. قابلیت اجرا با اکیپ هر منطقه.

معرفی سقف یوبوت

یوبوت محصولی پلیمری با پایه ی پروپیلن است که با هدف سبک سازی دال ها در سقف و پی های گسترده بتنی طراحی شده است. دال یوبوت از نوع دال های مجوف متشکل از تیرچه های عمود بر هم است. و بار را به صورت دوطرفه منتقل می کند. این محصول با عرض 52 سانتی متر و در ارتفاع های 16 و 20 و 24 در ایران تولید می شود. سقف یوبوت با داشتن دوبال بالا و پائین و جان های متعامد سقفی با صلیب بسیار بالا فراهم می آورد. که علاوه بر مزیت در بار زلزله امکان ارتعاش را نیز به سقف نمی دهد. این امر اجازه می دهد که دهانه های بلند را با این سازه پوشش داد. در حالی که برای استفاده از تیرچه بلوک در دهانه ی بیش از7/5 متر و یا بارهای مانند پارکینگ نیاز به تیرچه دوبل و افزایش هزینه های اجرایی می باشد.

عملکرد سقف یوبوت

قالبهای یوبوت جزو سیستم دوطرفه مشبک با قالب های ماندگار دسته بندی می شوند، نوارهای باربر طراحی شده در دال های مشبک یوبوت در حقیقت تیرهای I شکل متعامدی هستند که به جهت سختی بالای خود و سبکی دال قادر به باربری در دهانه های بلند و کنترل مناسب خیز در این دهانه ها می باشند. بلوک های یوبوت به چهار نوع بلوک تک، دوبل، اصلاح شده و پلی استایرن دسته بندی می شود. بلوک های تک در مواردی که امکان بتن ریزی با پمپ هوایی و در دو مرحله باشد، استفاده می شود. که در این حالت تدابیر لازم برای جلوگیری از ایجاد درز سرد بین دو لایه بتن ریزی باید اندیشیده شود.

متریال یوبوت

بلوک های دوبل به عنوان استاندارد ترین نوع بلوک در همه شرایط قابل استفاده هستند. یوبوت های اصلاح شده به دلیل ابعاد غیر استاندارد و وزن زیاد سقف به هیچ وجه توصیه نمی گردد. بلوک های پلی استایرن7 به دلیل عدم وجود بست های جانبی و همچنین و همچنین تولید گازهای سمی در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان توصیه نگردیده است. در سازه ی یوبوت ضخامت سقف بسیار کم است(در دهانه ی 12 متری تنها 35 سانتی متر ) قالب های یوبوت دارای سایز بندی از 13 تا 56 سانت متر است. در سقف های یوبوت روانی بتن (اسلامپ)به حدی بوده تا بتن به راحتی در زیر قالب ها حرکت کند. و فضای زیرین را پر نماید. در این سقف الزامی است ما بین تمام حجم های یوبوت به دلیل فرم مکعبی در هر جهت عمل ویبره انجام شود.

مقایسه کوبیاکس و وافل

ایرادات سقف یوبوت

از مشکلات عمده یوبوت های از جنس فوم می توان خورد شدن و افزایش مصرف بتن در سقف را نام برد. بر اساس نتایج اجرایی توصیه می شود در سقف های یوبوت افزایش هزینه های اقتصادی ممکن است، موجب بالا رفتن بیشتر احجام هنگام بتن ریزی شود و در صورتی که زمان بین هر دو مرحله بتن ریزی مقدار طولانی شود. موجب گیرش سریعتر بتن و ایجاد درز سرد شود.

آرماتوربندی سقف یوبوت

از آنجایی که عملکرد یوبوت مشابه تیرچه های متعامد است. جای گذاری آرماتورهای شبکه بالا و پائین باید به گونه ای باشد که در بین هر دو قالب یوبوت یک میلگرد و از روی آن ها یک یا دو میلگرد، بسته به ابعاد قرار می گیرند. بدین منظور توصیه می شود در یوبوت های با ابعاد بزرگ ابتدا فاصله میلگردهایی که در میان یوبوت ها قرار می گیرند. و بر طبق نقشه ها روی سقف چیده می شوند. در بین این میلگردها یک یا چند میلگرد دیگر مطابق نقشه ها با فاصله یکسان اضافه می شود. به همین دلیل به آرماتوربندی و شابلون گذاری با دقت بالا نیاز است.

مقایسه بتن ریزی سقف کوبیاکس و یوبوت

در هر دو نوع سقف هنگام بتن ریزی بهتر است ابتدا یک لایه حدود 10 سانتی متر ریخته و ویبره زده شود و روی آن در بتن ریزی ثانویه پر شود. البته باید توجه داشت به هیچ وجه لایه اول به گیرش اولیه نرسد و درز افقی سرد ایجاد نشود. در هر دوی این روش ها سقف نیاز به ویبره بیشتر در مقایسه با سقف های معمولی و سنتی دارد.

مطلب پیشنهادی:مقایسه کوبیاکس و وافل

مقایسه قالب بندی و قالب برداری یوبوت و کوبیاکس

به طور کلی قالب بندی هر دو نوع این سقف های یوبوت و کوبیاکس مشابه دال های بتنی معمولی است. ضوابط مرتبط با قالب بندی و قالب برداری مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در مورد آن ها باید رعایت شود. در اجرای قالب بندی سقف می توان از تخته قالب بندی ( نراد) یا تخته ی پلای وود ( سه لایه) و قالب فلزی برای کفراژبندی و از جک سه متری و پنج متری، اسکافلد8و انواع داربست سنتی یا دارای بست امگا و چکشی استفاده نمود.

زمان باز کردن قالب ها بستگی به طول دهانه، دمای هوا، عیار و افزودنی های بتن داشته و از 7 روز الی 14 روز متغیر است. پس از گذشت این زمان تعدادی چهارپایه و جک نگهبان با نظر دستگاه نظارت تا 28 روز باید زیر سقف بماند تا سقف دچار ترک خوردگی و خیز ناگهانی بدلیل عدم استقامت بتن و بستن چهارپایه و جک های سقف بالا روی سقف فعلی نشود.

شباهت ها و تفاوت های دال بتنی و سقف اینتل دک

هردو مصالح دال دوطرفه هستند. دال بتنی بتن بیشتر و آرماتور بیشتری نسبت به سقف آماج دک ایجاد می کند و وزن سازه را بالا برده. و از نظر لرزه ای مناسب نمی باشد.

در گستره ی تعداد و شکل ستون، در فضای گسترده و فضای بسته در دال بتنی به دلیل مصرف زیاد بتن و آرماتور، بار مرده ی سازه زیاد شده، و تعداد ستون بیشتری لازم است. بعلاوه آرماتور های مصرفی در این ستون ها قوی تر شده، شکل ستون نیز با این روش ساخت سقف و طراحی قوی تر شده و ستون های بزرگتر با فضای اشغال بیشتری لازم است.

علاوه بر موارد ذکر شده، موقعیت قرار گیری ستون ها در این روش به هیچ عنوان نامنظم نخواهد بود. بلکه ستون ها باید به صورت منظم در پلان قرار گیرند. در دال بتنی ستون ها به صورت نامنظم قرار می گیرند. ولی در سقف سبک آماج دک ستون ها نظم بیشتری دارند. دال بتنی به علت مصرف بیش از اندازه آرماتور و بتن وزن سازه را بالا برده ولی آماج دک به علت وزن کمتر بار کمتری به سازه وارد می کند.

مقایسه کوبیاکس و سقف وافل

مقایسه اینتل دک با یوبوت و کوبیاکس

در گستره ی فواصل ستون در فواصل طولی ستون ها مقدار مصرف بتن، در اسکلت در سقف دال بتنی به طور متوسط 0.18 کیلوگرم در هر متر مربع مقدار مصرف آرماتور سقف در سازه بتن، با سقف دال بتنی به طور متوسط 13 کیلوگرم در متر مربع می باشد. که نسبت به نمونه سقف سبک اینتل دک بسیار بیشتر بوده. و سقف سنگینتری را ایجاد می نماید. با سنگینتر شدن سقف، بار بیشتری به سازه وارد شده، و فواصل ستون ها کمتر می شود.

و در فواصل عرضی ستون ها، متوسط مصرف بتن سازه اسکلت بتنی در سقف سبک آماج 0.16 کیلوگرم در هر متر مربع بوده. و متوسط مصرف آرماتور در هر متر مربع، در سقف سبک اینتل دک، 11 کیلوگرم در هر مترمربع می باشد. از این لحاظ سقف سبک اینتل دک، سقف سبک تری ایجاد نموده، و فواصل ستون ها در آن به حداقل مقدار ممکن می رسد.

دال بتنی به علت مصرف بیش از اندازه بتن و آرماتور وزن بیشتری داشته و وزن اسکلت در آن نیز بیشتر می شود. واصل ستون ها در دال بتنی کمتر است. شباهت های موجود بین این دو مصالح شامل دوطرفه بودن هر دو دال می شود.

نتیجه گیری

سیستم های دال و دیواری که بر اساس استاندارد 2800 ایران طراحی شده اند، برای سطح خطر لرزه ای یک-سطح عملکرد ایمنی جانبی- و در سطح خطر لرزه ای دو-سطح عملکرد آستانه ی فروریزی- جوابگو بوده و بهسازی مطلوب را ایجاد می کند.

مقایسه اینتل دک یوبوت کوبیاکس وافل

(تهرانی زاده & عزیززاده, 2008) دال بتنی و سقف سبک اینتل دک به دلیل دوطرفه بودن شان هر دو عملکرد یکسانی دارند.

اما دال بتنی به علت مصرف بیشتر بتن و آرماتور سازه سنگین تری ایجاد کرده که از لحاظ لرزه ای کارایی کمتری نسبت به سقف سبک اینتل دک دارد. همچنین با مصرف بیشتر بتن و آرماتور هزینه ی سقف دال بتنی بیشتر شده و همچنین تعداد ستون های بیشتری نسبت به سقف سبک اینتل دک لازم دارد.

مقایسه کوبیاکس و وافل

بعلاوه ستون های قرار گرفته در سیستم سقف دال بتنی باید منظم باشد. و بدون نظم وجود چنین سیستمی امکان پذیر نیست. ستون ها در سقف با دال بتنی قوی تر و بزرگتر است، چون نیاز به آرماتورهای قوی تر و بتن بیشتری برای تحمل بار دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقایسه سقف اینتل دک و سقف یوبوت و سقف کوبیاکس
فهرست مطالب